Privicy Verklaring:

Fantasyshop Fairyland is gevestigd in Den Haag en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privicy Verklaring:
 Contactgegevens
 Fairyland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen
 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 Delen van persoonsgegevens met derden
 Cookies en technieken, die wij gebruiken
 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 Persoonsgegevens die wij verwerken